SPONSORING

SPONSORING

Sponsoren zijn bij BRC meer dan welkom. Zonder sponsoren zouden wij onze leden diverse zaken niet kunnen bieden. Als BRC staan wij open voor diverse wijzen van sponsoring. Onderstaand treft u een aantal gerichte sponsormogelijkheden aan. Heeft u andere ideeën of wensen, neem dan gerust contact op met één van de mensen van de sponsorcommissie.

Sponsoring reclameborden
Reclamebord sponsoring is mogelijk langs de binnenzijden van het hoofdveld of elders (in overleg) op het sportpark.

Algemene richtlijnen
a) De kosten van het bord komen voor rekening van de sponsor,
b) De factuur voor de vervaardiging van het bord zal rechtstreeks naar de sponsor gaan in verband met de fiscale aftrekbaarheid,
c) De sponsor wordt na betaling eigenaar van het bord,
d) De sponsorbedragen zijn inclusief BTW,
e) Contractduur bedraagt 3 jaar,
f) Betaling kan variëren. Per jaar of betaling ineens voor de afgesproken contractduur,
g) Plaatsing van de borden gebeurt aan de binnenzijde van de velden,
h) Bij jaarlijkse betaling vindt jaarlijks indexering plaats op basis van het door het CBS (Centraal Bureau Statistiek) vastgestelde inflatiepercentage,
i) Aanschaf van het bord vindt plaats na schriftelijke goedkeuring van de sponsor aan de leverancier van de borden,
j) De hoogte van het te sponsoren bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende inflatiecorrectie. Dit wordt bij  de “betaling per jaar” meegenomen.

Termijn en groteHoofdveld
3 jaar á 3 meter125,00
3 jaar á 6 meter175,00
3 jaar á 9 meter235,00

*  Het sponsorbedrag van afwijkende lengte gaat in overleg met de sponsorcommissie.
*  Bij plaatsing op gezichtshoogte (indien mogelijk) wordt 25% opslag berekend. (vol is vol).
*  Betaling binnen 14 dagen netto na facturering.
*  Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w.  2 maanden vòòr augustus).

Donateur-sponsoring / club van 50/75 sponsoring
Voor sponsoren die individueel, gezamenlijk of als bedrijf een clubbijdrage willen leveren biedt donateursponsoring een mogelijkheid. Afhankelijk van de keuze (club van €50,- of  €75) wordt het betreffende bedrag voor dat jaar bedrag overgemaakt naar de vereniging (incl. BTW).

Hiervoor krijgt de betreffende persoon, groep personen of bedrijf een vermelding op het flatscreen in de kantine.

Als steunend lid kan men eveneens, geheel vrijwillig, een onbepaald bedrag overmaken als zijnde donateur van BRC.

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w.  2 maanden vòòr augustus).

Flatscreen sponsoring
Naamsvermelding van uw bedrijf al dan niet met logo op de flatscreen. Een ideale manier om uw bedrijf of activiteit doorlopend onder de aandacht te brengen.

Kosten per seizoen (incl. btw):
1 advertentie   € 100,-
2 advertenties € 175,-
3 advertenties € 225,-
4 advertenties € 250,-  en een  5e advertentie GRATIS

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w.  2 maanden vòòr augustus).

Website sponsoring
Vermelding op de homepage website van BRC gedurende één jaar met een doorlink naar uw eigen bedrijf.

Kosten € 50,- per jaar.

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w.  2 maanden vòòr augustus).

Wedstrijdbal sponsoring
Tijdens de competitie wedstrijden die het eerste elftal van BRC thuis speelt is er, per wedstrijd,  de mogelijkheid om een wedstrijdbal te sponsoren voor € 150,-. Deze bal wordt door BRC aangeschaft en wordt gebruikt tijdens de te spelen thuiswedstrijd. De sponsor krijgt als aandenken een replica (klein model) van
de gesponsorde bal.

Voorafgaande aan de wedstrijd wordt de naam van de sponsor duidelijk kenbaar gemaakt.

De sponsor krijgt hiervan een vermelding in de kantine voor 1 jaar (ophangen bal + naam sponsor) en publiciteit rond de wedstrijd.
1. Vermelding wedstrijdboekje,
2. Omroepen voorafgaand aan de wedstrijd,
3. Omroepen in de rust.

Businessclub BRC
Met de oprichting van BRC zijn ook de Business clubs van v.v.Beesd en v.v. Rhelico samengegaan.

De Business club organiseert een aantal malen per jaar interessante activiteiten. Dit kan variëren van een “bekende” spreker tot een bedrijfsbezoek, al dan niet bij één van de leden.

Voor een jaarlijks vast bedrag kan men hier als bedrijf lid van worden. Nadere informatie over de ins en outs van de Businessclub BRC kunt u verkrijgen door een mailtje te sturen naar sponsoring@vvbrc.nl. Een van de mensen van de sponsorcommissie zal dan met u contact opnemen om u nadere uitleg te geven en uw vragen zal beantwoorden.

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w.  2 maanden vòòr augustus).