Update van de voorzitter

De club is volop in beweging en er zijn verschillende ontwikkelingen. Hierbij een overzicht met mededelingen omtrent ontwikkelingen de afgelopen weken.

Beste leden van BRC,

Naar aanleiding van een aantal vergaderingen en vraagstukken uit de vereniging weer een kort overzicht van mededelingen
 
Verkeersveiligheid:
De Sportstraat is een smalle weg naar onze vereniging en komen er naast veel kinderen / volwassenen op de fiets ook veel bezoekers met de auto. Gezien de smalle weg, slechte bermen, summiere straatverlichting willen we een verzoek doen aan alle bezoekers rekening met elkaar te houden en vooral de kinderen veilig te laten sporten op de accommodatie. Voor een veilig bezoek als fietser is het wel noodzakelijk gezien te worden, dus zorg dat je fietsverlichting in orde is! Houd rekening met elkaar.
 
Bij calamiteiten is het van groot belang dat de meest rechtse poort naast de fietsenstalling vrij is voor de hulpdiensten en calamiteiten. Deze ingang moet TE ALLEN TIJDE vrij zijn voor spoedeisende hulpdiensten. Graag hier rekening mee houden s.v.p. Iedere minuut kan tellen.
Bijna hetzelfde geldt voor alle bezoekers die met een scooter komen, we verzoeken deze niet voor de ingang van de hulpdiensten en poort fietsenstalling te plaatsen. Als er plaatsgebrek is stal de scooter dan in een parkeervak naast de auto’s. Ook dit is van belang voor de hulpdiensten bij calamiteiten.
 

Betalingen in de kantine, uitrol ledenpas
Onze vereniging heeft al jaren geen contant geld meer in omloop en werkt het muntensysteem al jaren naar redelijke tevredenheid, echter is het systeem gevoelig voor storingen, intensief in beheer / onderhoud en moeilijk voor eventuele prijsstijgingen. Er moet dan met kwart munten gewerkt worden wat niet optimaal is. Om het betalingsverkeer te vereenvoudigen wordt er verder geïnvesteerd in pin automaten aan de bar en een ledenpas die middels opwaarderingen per bank gebruikt kan worden voor betalingen. Een ledenpas kan ook voor een team of vaste groep gebruikt worden. Deze laatste stap in de automatisering rondom de bar wordt in het nieuwe seizoen uitgerold en blijft het huidige muntensysteem tot eind van dit jaar in tact.
 

Onderhoud hoofdveld, BRC 1 wijkt uit naar kunstgras komende weken
Door een foutieve aanleg destijds van de ondergrond van ons hoofdveld blijft er veel regenwater op staan waardoor de kwaliteit niet altijd optimaal is. De consuls zijn hier druk doende mee met onderhoud en overleg gemeente West Betuwe. De vele regen van de afgelopen maanden heeft daar verder geen goed aan gedaan en is er daarom vorige week in goed overleg met betrokkenen besloten om de komende wedstrijden van het eerste elftal op het kunstgras veld te spelen zodat de kwaliteit van het hoofdveld kan herstellen.
De thuiswedstrijden van het eerste elftal starten vanaf heden om 14.45 uur zodat de jeugd elftallen hun wedstrijden ordelijk kunnen afwikkelen.
 

Bestuursverkiezingen in het voorjaar, inloopavonden voor geïnteresseerden
Met de komende bestuursverkiezing dit voorjaar is het bestuur op zoek naar kandidaten die zich kiesbaar willen stellen voor de verschillende functies. Voor geïnteresseerden willen we een tweetal inloopavonden organiseren om de functies uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden.

We willen deze avonden houden op 29 februari en 7 maart a.s. vanaf 19.30 in de bestuurskamer. Er is ook de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te vragen bij de huidige bestuursleden, via de e-mailadressen op de website kun je ze benaderen. We zien je graag verschijnen.

Eventuele vragen naar aanleiding van deze berichtgeving kunnen ook gesteld worden via het e-mailadres voorzitter@vvbrc.nl

Namens het fusie bestuur BRC,
Max Kroeze

Andere berichten