Update van de voorzitter, voorafgaande aan de ALV

Vooruitlopend op de geplande algemene ledenvergadering maandag 27 november a.s. willen we jullie vooraf informeren over een aantal zaken binnen onze vereniging.

Na de start van het nieuwe seizoen is er veel werk verzet waar we nu de revenuen van gaan zien. Clubkleuren op de accommodatie en bijna alle elftallen, leiders en trainers in een nieuwe outfit dankzij de vele sponsoren waar we als bestuur bijzonder trots op zijn met daarbij het verzoek het waardig te gebruiken rondom de trainingen en wedstrijden. Verplichten kunnen we het dragen niet maar uit respect voor alle sponsoren is het wel meer dan wenselijk.

De algemene ledenvergadering wordt in samenwerking en gelijktijdig met Rhelico gedaan. Zolang de juridische fusie nog niet is afgerond blijven beide verenigingen in tact. Aan het einde van dit seizoen moet de fusie bij de notaris definitief afgerond worden.

Dit is ook het moment dat het fusie bestuur grotendeels aftreedt en de verantwoording over gaat dragen aan de volgende generatie bestuurders. Opvolging van het bestuur staat inmiddels al meerder jaren op de agenda echter zonder resultaat!

Het enige alternatief bij gebrek aan opvolging worden dan de betaalde bestuursleden. Lijkt ons niet wenselijk maar de vereniging zal door moeten, zeker na de fusie.

Dus aarzel niet en schuif aan, we begeleiden iedereen in de opmaat naar een nieuw bestuur.

Verder kunnen we melden dat er weer twee kleedkamers zijn opgeknapt met een aantal bedrijven en sponsoren zodat we weer enigszins representatieve ruimtes hebben. Het traject naar nieuwbouw loopt gestaag maar is de financiële haalbaarheid nog niet afgerond. Meer nieuws hierover tijdens de ALV.

Het bestuur heeft ook besloten om de munten op korte termijn uit het betalingssysteem te halen. Er komen clubkaarten waar naast pinnen ook betaald kan worden. Dus laat de munten niet thuis als collectors item!

Kortom genoeg te bespreken voor de ALV en rekenen we op jullie komst.

Met vriendelijke groet,

Max Kroeze

Andere berichten