Een update van de voorzitter

De competitie is weer gestart en de vereniging is weer volop in beweging gekomen. Dankzij vele vrijwilligers is er ontzettend veel werk verzet in alle commissies waardoor BRC zowel in kleding als accommodatie en velden herkenbaar is. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hier aan bijgedragen hebben!

Beste leden en sponsoren van BRC

De competitie is weer gestart en de vereniging is weer volop in beweging gekomen.

Dankzij vele vrijwilligers is er ontzettend veel werk verzet in alle commissies waardoor BRC zowel in kleding als accommodatie en velden herkenbaar is. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hier aan bijgedragen hebben! Zonder jullie geen vereniging!!

Ook de financiële ondersteuning van de vele sponsoren heeft dit traject bijzonder gemaakt. Allen hartelijk dank, zonder jullie was dit nooit geslaagd!

Het is bijzonder hoe de verenigingen in zo’n korte tijd zijn samengesmolten tot BRC.  Voor dit jaar is er een interim-bestuur van beide verenigingen en moeten er volgend jaar nieuwe bestuursleden gekozen worden. Voor de continuïteit is het van groot belang dat belangstellenden zich aanmelden. Een splitsing in verantwoordelijkheden zoals een bestuur voor de zakelijke belangen en commissies voor alle sporttechnische zaken behoort tot de mogelijkheden om zo de functies aantrekkelijker te maken. Laat het ons weten en stap in!

De huidige samenstelling is als volgt:

Voorzitter; Max Kroeze
Secretaris; Goof Dokman
Penningmeesters; Jan Kroeze en Kylian van Heemskerk.
Algemene zaken; Leo van Rijnsbergen / Jeffrey van Oostrum
Senioren; Cees Brouwer
Junioren; Jeroen van Breemen en Brian Heijkoop
Communicatie; Michael van den Brom
Horeca; Richard van Aalten

Ondanks de voortvarendheid van alle commissies gaan er ook zaken mis die soms tot irritatie of zelfs frustratie leiden. Maak dit kenbaar binnen het bestuur zodat het aandacht kan krijgen. De wil is er zeker maar soms is meer tijd en of geld nodig dan gedacht.

Met name de laatste aankleding van de jeugd met trainingspakken duurt wat langer dan gewenst waarvoor onze excuses. Dankzij nieuwe sponsoren worden de eerste 7 elftallen aangekleed en is er een speciaal projectteam gekomen onder leiding van Rogier Tuithof, Rik Spronk en Mark Kroeze om dit in goede banen te leiden. Heb je interesse om een elftal te sponsoren voor een trainingspak, neem dan contact op met hen.

Om alles in goede banen leiden zijn er ook enkele algemene mededelingen te doen:

  • De kantine moet uiterlijk rond 00.30 sluiten en hebben de laatste gasten in samenwerking met de barbezetting de zorg alles ordelijk achter te laten en af te sluiten. Het afsluiten moet tijdig geregeld worden zodat er geen mensen uit bed gebeld hoeven te worden.
  • Gezien de energietarieven is het van groot belang om verlichtingen van kleedkamers en zeker de velden tijdig uit te schakelen, nu blijft een veldverlichting soms uren aan zonder activiteiten. Regel dit onder elkaar svp? Ga verantwoord om met verlichting, verwarming en douchen, goed voor het klimaat maar zeker voor de clubkas en uiteindelijk de contributie!
  • Vrijwilligers achter de bar mogen maximaal 2 consumpties nuttigen, neem je verantwoording.
  • Probeer kleedkamers en douches ordelijk achter te laten zodat onderhoud minimaal is.
  • Er komt een ledenbetaalpas waarmee afgerekend kan worden als individu of team bij de bar. Op termijn is dit de vervanger voor de munten.
  • In november a.s. vindt er een gezamenlijke ALV plaats, de exacte datum volgt nog.
  • Voor de uitbreiding van kleedruimtes wordt onderzocht of de laatste twee units nog opgeknapt kunnen worden. Gezien de gedane investeringen en bouwplannen willen we voor een goede maar goedkope oplossing gaan.

Vanaf start fusietraject is er periodiek overleg met de gemeente over diverse zaken zoals toegangsweg, nieuwe accommodatie, verplaatsen kunstgrasveld inclusief verlichting naar Beesd en vergroten parkeerterrein.

We moeten ervaren dat trajecten met de gemeente niet zo snel lopen als we als bestuur willen, maar wel noodzakelijk zijn voor de financiële haalbaarheid. Prioriteit is de nieuwe accommodatie waar de meeste van jullie al ontwerpen van hebben gezien.

Het bestuur is trots op de vereniging die jullie vormen en wensen wij iedereen een sportief, gezellig en gezond seizoen toe.

Namens bestuur.

Max Kroeze

Andere berichten