Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Voor woensdag 14 februari staat er een Algemene Ledenvergadering op de planning. Lees hieronder de agenda:

Aan:                 Alle leden van r.v.v. Rhelico en v.v. Beesd
Datum:            Woensdag 14 februari 2024
Aanvang:         19.30 uur
Locatie:           Kantine sportpark Molenzicht, Beesd

Beste leden,

Sinds de zomer van 2022 voetbalt onze jeugd al als 1 vereniging. In het voorjaar van 2023 hebben de leden samen onze nieuwe naam en clubkleuren gekozen. Nadat we in de zomer van 2023 onze accommodatie hebben geschilderd in de nieuwe kleuren, startten ook de senioren als 1 club aan het nieuwe seizoen. Iedereen strak gekleed in de nieuwe tenues.

We weten al niet meer beter en als bestuur zijn we ongelooflijk trots te zien hoe goed we samen onze nieuwe vereniging vormgeven. Op papier zijn we echter nog twee clubs en zoals beloofd in eerdere ALV ’s gaan we dat voor komende zomer in orde maken.

De wet vereist dat we daar een paar keer een algemene ledenvergadering voor bijeen roepen. Komende woensdag 14 februari nodigen we je dan ook uit om akkoord te geven op de juridische onderlegger van onze nieuwe vereniging. Symbolisch op Valentijnsdag!

We leggen aan jullie de notariële ‘Voorstel tot Fusie” en de nieuwe statuten voor.

In deze twee documenten staat verwoord dat alle rechten en plichten over gaan naar de nieuwe club. Het moment waarop je lid werd van of Beesd of Rhelico blijft bepalend voor je lidmaatschap. Voor de wet moet twee derde van alle leden aanwezig zijn bij deze ALV. We verwachten een mooie opkomst, maar gaan er vanuit dat twee derde niet lukt. Als dat zo is, schrijven we een tweede ALV uit, twee weken later. De wet staat toe dat we dan – ongeacht hoeveel mensen er dan komen – door mogen met dit proces.

Wie zich van tevoren opgeeft bij secretaris@vvbrc.nl sturen we de nieuwe statuten en het Voorstel tot Fusie toe. Ter vergadering leggen we uit wat er in staat.

Agenda

  • Stappenplan / tijdspad fusie BRC
  • Bespreken nieuwe statuten / voorstel tot fusie

Met sportieve groet,

Interim bestuur BRC

Andere berichten