Sponsorcommissie BRC zoekt verbreding

BRC “een nieuwe vereniging met nieuw elan zoekt” verbreding sponsorcommissie!

Iets voor jou? Lees dan snel het artikel.

De eerste bal heeft inmiddels gerold en de nieuwe vereniging BRC krijgt gestalte. Een vereniging die in grootte is toegenomen en waarbij we streven om zoveel mogelijk schouders de verschillende activiteiten te laten dragen.

Binnen de sponsorcommissie willen wij een structuur opzetten die aan bovenstaande voldoet.

Verdeling van taken en aanvulling/vervanging binnen onze commissie.

Wij zijn op zoek naar mensen die hier mede invulling aan willen geven. Binders die de huidige sponsoren informeren en enthousiasmeren en ook nieuwe sponsoren voor de club weten vast te leggen.

Aandachtsgebieden (die door verschillende mensen opgepakt kunnen worden) zijn :

  • reclameborden,
  • kleding,
  • advertenties,
  • business club,
  • of een combinatie van deze uitingen.

Mocht je interesse hebben, maak dit kenbaar. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Je (jullie) pakken de huidige draad op en hebben zeggenschap in de invulling, opzet en uitvoering van het gekozen aandachtsgebied.

Maak je kenbaar en neem contact op met:

Erick Magis : sponsoring@vvbrc.nl – 06 53 71 86 52

André Kroeze: sponsoring@vvbrc.nl – 06 53 14 79 71

Andere berichten