Notulen Algemene Ledenvergadering

Op maandag 27 november was de gezamenlijke algemene ledenvergadering van r.v.v. Rhelico en v.v. Beesd. Er werd veel besproken en dit is op het gemak nog eens terug te lezen

Maandag 27 november was er een Algemene Ledenvergadering voor de leden van r.v.v. Rhelico en v.v. Beesd met als inhoud hoofdzakelijk BRC. De verwachting is dat de juridische fusie medio 2024 definitief bij de notaris kan worden afgerond. Dit is ook het moment dat het fusiebestuur grotendeels aftreedt en de verantwoording overdraagt aan de volgende generatie bestuurders.

Voorzitter Max Kroeze gaf aan dat beide besturen trots zijn op de nieuwe vereniging BRC. Clubkleuren zijn aangepast op de accommodatie in Beesd. Nieuwe tenues zijn uitgereikt dankzij een grote inspanning van de sponsorcommissie en de bijdrage van de vele sponsoren. Het harmonisatie proces loopt gestaag door, er zijn plannen om het kunstgrasveld van Rhelico naar Beesd te verplaatsen. Jeffrey van Oostrum gaf in een tijdlijn het verloop van het fusietraject weer met daarin aangegeven een aantal mijlpalen en de contactmomenten van overleg met de gemeente West Betuwe.

Peter Versteegh informeerde de aanwezigen enthousiast over de samenwerking bij de jeugd en Cees Brouwer deed dat voor de senioren. Goof Dokman benoemde de belangrijkste gebeurtenissen in de vereniging in een verkort jaarverslag en Max Kroeze deed opnieuw een dringende oproep aan de leden om ‘in beweging’ te komen en zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie of te participeren in een van de commissies.

Cees Brouwer gaf een overzicht van de ledenontwikkeling en Kylian Heemskerk informeerde de leden over de harmonisatie van de contributie en het gekozen model in participatie c.q. vrijwilligersbijdrage. Michael van den Brom gaf uitleg over de ledenpas en hierna presenteerden de penningmeesters hun cijfertjes in financiële baten, lasten en uiteindelijk resultaat en een begroting voor volgend seizoen.

De fusiecommissie blijft betrokken bij de verenigingen en tot aan de notaris en bestuursverkiezing en Max dankte hen voor hun vele werk tot nu toe. Wendy de Wild, Peter Boskaljon, Patrick Kemker en Henk Versteegh ontvingen uit handen van Max hiervoor een mooie bos bloemen.

Dat er in ‘de Rondvraag’ geen vragen werden gesteld door de leden blijkt dat alles duidelijk was voor de aanwezigen (complimenten voor het bestuur). Tenslotte dankte Max iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenste hen wel thuis.

Voor de leden die helaas verhinderd waren of de notulen nog eens rustig na willen lezen, klik dan op de volgende link: notulen ALV 27-11

Namens het bestuur

Goof Dokman

(secretaris)

Andere berichten